За молба от граждани по различни поводи е необходимо:

1. Типова молба от мирянин

2. Приложени допълнителни документи според вида и естеството на молбата според необходимостта.

Документите се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.