За молба от свещеник ви е необходимо:

1. Типова молба 

2. Допълнителни документи съобразно молбата, която подавате.

Документите се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.