Снимки: Весела Игнатова

Снимките и текста са любезно предоставени от сайта на Българска патриаршия!