На заседание на Академичния съвет бяха отличени носителите на Голяматата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки и в областта на природо-математическите науки и на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

Носителят на Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки е проф. дфн Георги Попов от Богословския факултет. Поради невъзможност на проф. Георги Попов да присъства, ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков връчи наградата на неговия брат – ставрофорен иконом Кирил Попов, свещенослужител в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“.

Отец Кирил Попов поздрави всички от името на проф. дфн Георги Попов и заяви, че е изразител на неговото голямо вълнение и на неговата искрена благодарност и признателност за удостояването му с Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. „Подобно на средновековните наши знаменити химнографи проф. Попов възкликва: „Не аз действам, а Бог действа чрез мен““, каза отец Кирил Попов и допълни: „Нека по молитвите на св. Климент Охридски Чудотворец Божието благословение и Неговата милост да бъде върху всички вас!“, като пожела на всички на добър час.

Проф. дфн Георги Попов е дългогодишен преподавател в Богословския факултет и е най-успелият съвременен изследовател в областта на църковната песенна поезия в епохата на „Златния век“ на Старобългарската книжнина. Отрил и въвел за първи път в научно обращение десетки неизвестни химнографски творби на св. Кирило-Методиевите ученици.

През 2013 г. е отпечатана част първа на „Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Книга първа: Климента пясни“, която предлага цикъл предпразнични трипеснеци, създадени от св. Климент Охридски, както и разчитането на името на автора КЛИМЕНТА ПЯСНИ, вградено в акростих. Проф. Попов подготвя и втората част на труда си.

Проф. Попов се дипломира в Софийския университет през 1970 г. със специалност „Българска филология“ и втора специалност „Руски език“. Четири години след дипломирането си е учител в Пловдив. През 1973 г. задочна аспирантура по история на българския език към Института за български език при БАН поставя началото на научно-изследователския му път. Специализира на тема „Езиково-текстологично проучване на среднобългарски ръкописи“ в Москва и Ленинград (днес Санкт Петербург).

От 1976 до 1988 г. е и хоноруван преподавател по старобългарски език и история на българския език в Пловдивския университет. През 1987 г. защитава дисертационен труд на тема „Триодни произведения на Константин Преславски“ и получава научната степен „доктор на филологическите науки“.

През 1988-1992 г. е лектор по български език в Института по славистика при Университета в Залцбург, Австрия. От 1993 г. задълбочава научните си изследвания в Кирило-Методиевския научен център при БАН, като защитава последователно Старши научен сътрудник II степен и Старши научен сътрудник I степен.

Проф. дфн Георги Попов е преподавател по църковнославянски език и старобългарска книжнина в Богословския факултет на Софийския университет от 1992 г. Член е на редакционния съвет на сп. Paleobulgarica (Старобългаристика), на поредицата Кирило-Методиевски студии, на сп. Богословска мисъл.

За значимите му научни постижения проф. Попов е награден с Юбилеен медар 1300 г. България, Значка за Отличие на БАН, Медал „Климент Охридски“, Наградата „Академик Александър Теодоров-Балан“, Наградата на Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН за получени значими научни резултати във връзка с работата по проект на тема: „Старобългарски химнографски произведения на Кирило-Методиевите ученици“. Носител е и на Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента, както и на Орден на Българската православна църква „Св. Климент Охридски“ I степен.

Голямата награда за научноизследователска дейност Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на природо-математическите науки бе връчена на проф. дфзн Иван Христов от Катедра „Квантова електроника“ на Физическия факултет, а д-р Любомир Стоянов – физик от Катедра „Квантова електроника“ на Физическия факултет е носителят на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

Източник: Софийски университет