Всеки неделен ден в храм "Св. Атанасий Велики" се провежда неделно улилище за деца и възрастни. Заниманията се ръководят от г-жа Елена Гавалюбова.